Známe řešení. 


PRÁVNÍ SLUŽBY

S ČÍM VÁM UMÍME POMOCI

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

Komplexní služby a poradenství související se smluvní dokumentací ohledně prodeje a koupě nemovitostí, směny nemovitostí, převodu družstevních podílů, darování, zřizování věcných břemen a zástavních práv - sepis či revize smluv, advokátní úschova peněz a listin, úřední ověření podpisů, konverze, jednání s příslušnými úřady (katastr nemovitostí, banka).


NÁJEMNÍ PRÁVO

Příprava nájemních a podnájemních smluv na nemovitosti (dům, byt, část budovy) nebo dopravní prostředky; řešení sporů mezi nájemci a pronajímateli.

SOUSEDSKÉ VZTAHY

Právní pomoc při řešení sousedských sporů, určení imise, sepsání výzvy ke zdržení se protiprávního stavu, sepsání žaloby, zastupování před příslušnými úřady a před soudem.

CESTOVÁNÍ

Dovolená nebyla dle Vašich představ? Nebo jste se jí nemohli zúčastnit kvůli mimořádným opatřením vlády souvisejícím s onemocněním COVID-19? Poskytneme Vám právní pomoc při řešení problémů s vouchery, reklamacemi, stížnostmi, stornem zájezdu atd.OBCHODNÍ PRÁVO

Právní poradenství při zakládání společností, jejich změny či likvidace; převody podílů/akcií, svolání a organizace valných hromad, včetně zápisů z nich, příprava veškerých dokumentů a podkladů pro zápisy do obchodního rejstříku, vyřízení živnostenského oprávnění a provedení zápisů do souvisejících registrů či evidencí.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Právní poradenství ohledně registrace ochranné známky v České republice, Evropské unii nebo s mezinárodní ochranou. Vypracování rešerše, výběr typu a třídy ochranné známky, její ochrana (námitky, návrhy) a vypracování souvisejících licenčních smluv.

POHLEDÁVKY A DLUHY

Právní pomoc při správě a vymáhání pohledávek nebo               v případě žádosti o odklad splátek úvěrů (zápůjček, hypoték).

ZVÍŘE A PRÁVO

Konzultace právních aspektů koupě a společného soužití s domácím mazlíčkem před jeho pořízením.

  


RODINA A PARTNEŘI

Právní poradenství týkající se společné domácnosti, manželství, registrovaného partnerství, rodičovství, osvojení, péče o osobu blízkou, rozvodu či rozchodu a úpravy souvisejících majetkových vztahů a režimu společného jmění manželů.

 


NÁHRADNÍ MATEŘSTVÍ

Přiblížení procesu náhradního mateřství a jeho postavení v českém právním řádu. Nastínění právních kroků před a po narození dítěte. Pomoc při jednání s úřady (matrika, OSPOD), zdravotnickými zařízeními a soudem. 

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

Právní poradenství v otázkách zdravotního stavu, poskytování zdravotní péče, úhrady zdravotních služeb zdravotní pojišťovnou a převodu lékařské praxe.


DĚDICKÉ PRÁVO

Právní poradenství ohledně pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva, dovětek, prohlášení o vydědění), zřízení náhradnictví, povolání svěřenského nástupce, zřízení svěřenského fondu.  Zastupování v řízení o pozůstalosti, a to i v řízení dodatečném.


ZASTUPOVÁNÍ

Zastoupíme vás při jednání s úřady, státními institucemi a orgány státní i veřejné správy. Případně vás na tato jednání připravíme.

SMLOUVY ONLINE

Kvalitní smluvní vzory pro standardní životní situace, úprava smluv na míru, vše bez nutnosti osobního setkání. Kontaktujte nás, domluvíme se. 

NÁŠ TÝM

KDO JSME

Mgr. Ivana Holubová, advokátka

Obrátit se na mne můžete zejména v otázkách smluvní agendy, obchodních korporací, a to včetně zajištění zápisů do příslušných veřejných rejstříků. Pomohu vám s přípravou podkladů pro zápisy do evidence skutečných majitelů, či seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Společně nalezneme řešení běžných i komplikovanějších životních situací, pomohu vám dospět k dohodě ohledně uspořádání majetkových, rodinných nebo partnerských vztahů.

Zabývám se též právními otázkami v oblasti zdravotnického práva.

Preferuji korektní mezilidské vztahy, smírné řešení sporů a zodpovědné pořizování domácích mazlíčků a soužití s nimi.

JUDr. Alena Šedová, advokátka

Poradím vám zejména s převody nemovitostí, s nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti.

Mám zkušenost s náhradním mateřstvím, a tak vás dokážu provést tímto náročným procesem nejen po právní stránce, ale též z praktického hlediska. Společně probereme veškeré situace, které mohou nastat ve vztahu léčeného páru s náhradní matkou v době před (kryo)embryotransferem, v těhotenství a v době po porodu.

Pro své klienty vždy požaduji to nejlepší, a proto si zakládám na profesionalitě a spolehlivosti, zároveň ale nezapomínám na lidský přístup. Upřednostňuji mimosoudní řešení sporných záležitostí svých klientů.


Kontaktní formulář

Jméno a příjmení E-mail Zpráva Odeslat

KONTAKT

KDE SE POTKÁME

Můžete si vybrat z následujících lokalit:
Poličanská 1487
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3 - Žižkov
Business Centrum Ocelářská
Ocelářská 1354/35
190 00 Praha 9 - Libeň
Úřad MČ Praha 9 - Běchovice
Českobrodská 3
190 11 Praha 9 - Běchovice
ArchiHUB
Puškinovo náměstí 681/3
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Pokud jste si z výše uvedených lokalit nevybrali, navrhněte nám jiné místo schůzky. 

Mgr. Ivana Holubová

tel. +420 602 603 992 
e-mail: holubova@hsadvokatky.cz

JUDr. Alena Šedová

tel. +420 724 318 131
e-mail: sedova@hsadvokatky.cz

AKTUALITY 

NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI

POZOR!

Evidence skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 nabývá účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a tím dojde k několika zásadním změnám v této evidenci. Nově může být při absenci jakéhokoli údaje v evidenci uložena evidující osobě pokuta až do výše 500 000 Kč. Pokud potřebujete poradit se zápisem, obraťte se na nás.

Další informace

Cestování v dnešní době

Cestovní pojištění: COVID 19- nejčastější dotazy koronavirus

Před odjezdem na dovolenou si veškeré související informace raději několikrát přečtěte ...

Další informace